موحدامین در مسابقات قرآن مالزی از حداقل‌‌ها محروم بودم/ 8 روز نانِ خرمایی خوردم!- دین ، قرآن فرهنگی

قاری اعزامی به مسابقات بین‌المللی مالزی با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان گفت: از شورای عالی قرآن درخواست کردم که اگر می‌شود چند محفل رسمیِ پر‌ استرس برایم هماهنگ کنند تا بتوانم استرس صحن مسابقات را کنترل کنم امّا شورا هیچ کمکی نکرد.