بحرین|برگزاری راهپیمایی‌های خشم در محکومیت سازش آل خلیفه و رژیم صهیونیستی- آسیای غربی بین الملل

منابع خبری از برگزاری راهپیمایی‌های جمعه خشم در بحرین در محکومیت اقدام خائنانه آل خلیفه در سازش با رژیم صهیونیستی خبر دادند.