به پیشنهاد محمد بنا،‌ اسم خانه کشتی تغییر می‌کند- کشتی و وزن ورزشی

به پیشنهاد سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، نام خانه کشتی محمد بنا تغییر خواهد کرد.