واکنش انستیتو پاستور به ادعای درمان کرونا با «نیش زنبور عسل»- پزشکی اجتماعی

در پی انتشار فیلمی درباره تأثیر نیش زنبور عسل بر درمان کرونا ویروس، انستیتو پاستور توضیحاتی ارائه کرد.