مردم استان سمنان 660 میلیون ریال به سیل‌زدگان سیستان کمک کردند- استانها