استاندار قزوین کارگروه تعیین میزان خسارت تولیدکنندگان کشمش تشکیل می‌شود- قزوین استانها

گروه استان‌ها- استاندار قزوین گفت: کارگروه کارشناسی تعیین میزان خسارت تولیدکنندگان کشمش در استان تشکیل می‌شود تا ضمن بررسی مشکلات این گروه قیمت روز کشمش صادراتی و میزان یارانه لازم برای آنها را مشخص کند.