4 بازیکن اعزامی به مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک مشخص شدند- ورزشی