مشکل نبود متخصص قلب در بیمارستان "پلدختر" تا پایان سال برطرف می‌شود- لرستان استانها

گروه استان‌ها ــ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه "کمبود متخصص قلب در سطح استان وجود دارد" گفت: سعی می‌کنیم تا قبل از پایان سال مشکل نبود متخصص قلب بیمارستان پلدختر را حل کنیم.