امام جمعه بوشهر حداقل 50 درصد نیروهای بومی استان بوشهر را در صنایع استخدام کنید- بوشهر استانها

گروه‌ استان‌ها- امام جمعه بوشهر گفت: استخدام حداقل 50 درصد نیروهای بومی استان بوشهر در صنایع و شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی مورد توجه و در اولویت قرار بگیرد.