حشد شعبی تلاش داعش برای حمله به شمال سامراء را ناکام گذاشت- آسیای غربی بین الملل

نیروهای حشد شعبی دیروز مانع حمله عناصر تروریستی داعش به منطقه «مکیشیفه» در نزدیکی شهر مقدس سامراء شدند.