دلیخت جایزه بهترین بازیکن جوان شروع موفقیت‌های من است/ بهترین اتفاقات رخ داد- ورزشی