فریاد مرگ بر اسرائیل در محکومیت ترور شهید فخری‌زاده از مزار حاج قاسم طنین‌انداز شد‌- کرمان استانها

گروه استان ‌ها-فریاد مرگ بر اسرائیل در محکومیت ترور شهید فخری ‌زاده از پایتخت مقاومت و از جوار مزار سیدالشهدای جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی طنین‌انداز شد.