نرخ مصوب در بازار مرغ استان سمنان رعایت شود؛ حمل مرغ و تخم‌مرغ خارج از شبکه «جرم» است- سمنان استانها

گروه استان‌ها- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان حمل خارج از شبکه مرغ و تخم‌مرغ در این استان را «جرم» خواند و گفت: باید نرخ مصوب در بازار مرغ و تخم‌مرغ استان سمنان رعایت شود.