درخواست‌های مزایای بیکاری در آمریکا 870 هزار مورد افزایش یافت- اقتصاد جهان اقتصادی

وزارت کار آمریکا اعلام کرد که تعداد درخواست های اولیه برای دریافت مزایای بیکاری در این کشور طی هفته گذشته به میزان 870 هزار مورد افزایش یافته است.