آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور مهار شد- کشاورزی اقتصادی

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: 35 کانون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را در برنامه ملی، شناسایی، تایید و مهار کردیم و مجموع خسارت‌های وارد شده ناشی از این بیماری کمتر از 2 میلیارد تومان برآورد شده است.