سفر یک روزه معاون رئیس جمهور به استان البرز به روایت تصویر- استانها