حماس مشارکت کشورهای عربی در نشست بحرین را محکوم کرد- اخبار بین المللاخبار Tasnim