گلایه‌های نمایندگان مجلس دانش‌آموزی از زخم آموزش مجازی تا سهم 5 درصدی مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور!- فرهنگیان و مدارس اجتماعی

دسترسی نداشتن دانش آموزان مناطق محروم به آموزش مجازی، آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانش‌ آموزان، عدالت آموزشی و سهم 5 درصدی مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور مسائلی بود که نمایندگان مجلس دانش آموزی آن را بیان کردند.