نهایی سازی ترکیب شورای مصالحه افغانستان محور دیدار اشرف غنی و عبدالله- آسیا-اقیانوسیه بین الملل

رئیس جمهور افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه این کشور در دیدار با یکدیگر درباره نهایی‌سازی ترکیب شورای عالی مصالحه این کشور گفت‌وگو کردند.