افزایش 4500 میلیارد ریالی سرمایه صندوق کارآفرینی امید- کار آفرینی و اشتغال اقتصادی

جلسه هیأت امناء صندوق کارآفرینی امید با حضور سرپرست نهاد ریاست جمهوری، وزیر ورزش و جوانان و دیگر اعضای هیأت امناء و مدیر عامل و هیأت مدیره برگزار شد.