تناقض در آمارهای دادستانی تهران و بانک مرکزی/ چه‌مقدار ارز صادراتی به کشور بازگشته است؟- حقوقی و قضایی اجتماعی

آمارهای اعلامی از سوی دادستان تهران و یک مدیرکل بانک مرکزی در خصوص مقدار ارز بازگشتی صادرکنندگان در بازه زمانی تعیین‌شده تا 31 تیرماه دچار تناقض فاحش است.