میزگرد‌ــ1| محمدی چرا ادبیات ترامپ در برابر ایران عوض شد؟ / "مقاومت" یک الگوی بازدارندگی در سایر کشورها است- اخبار سیاسیاخبار Tasnim