حجت الاسلام سعیدی شهادت دکتر فخری زاده را تسلیت گفت- نظامیدفاعیامنیتی سیاسی

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا در پیامی شهادت محسن فخری زاده را تسلیت گفت.