عاشقانه های بازیگر نقش خولی با امام حسین علیه السلام- دیدنی