ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی استخرهای شنا، باشگاه‌های ورزشی و مراکز تفریحی آبی- رشته های ورزشی ورزشی

فدراسیون پزشکی ورزشی پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کووید-19 در استخرهای شنا، مراکز و باشگاه‌های ورزشی و مراکز تفریحی آبی را ابلاغ کرد.