آیت‌الله علوی‌گرگانی" اخلاص و رضای الهی" سبب عاقبت به خیری و عظمت سپهبد سلیمانی شد‌- قم استانها

مرجع تقلید شیعیان گفت: سردار سلیمانی سردار بزرگ سپاه بود و خدمات زیادی کرده بود ولی چیزی که او را بزرگ کرد اخلاص و رضای الهی بود.