معاون سازمان نوسازی مدارس تحویل کلاس‌های درس در استان مرکزی 100درصد افزایش یافت- مرکزی استانها

گروه استان‌ها ــ معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: جامعه خیران در کنار توجه به نگهداشت خیران بزرگ، به فرهنگ‌سازی در مقوله کار جذب خیران توجه ویژه دارد.