رهبر شیعیان بحرین ملت‌های اسلامی موضعی قاطع و محکم در برابر معامله قرن اتخاذ کنند- استانها