رهبر شیعیان بحرین ملت‌های اسلامی موضعی قاطع و محکم در برابر معامله قرن اتخاذ کنند- قم استانها

گروه استان‌ها-آیت‌الله شیخ عیسی قاسم معامله ننگین قرن را اقدامی خصمانه علیه جهان اسلام دانست و گفت: باید از سوی ملت‌های اسلامی موضعی قاطع و محکم در برابر آن اتخاذ شود و این معامله پلید و ملعون سرنگون شود.