تجمع دانشجویی مردمی در محکومیت ترور دانشمند هسته‌ای مقابل مجلس- سیاسی

جمعی از دانشجویان و اقشار مختلف مردمی در محکومیت ترور دانشمند هسته‌ای مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.