2200 حامی طرح اکرام و محسنین در چهارمحال و بختیاری جذب شد- اخبار استانهااخبار Tasnim