برق وزارت نیرو قطع شد/ مولد اضطراری وزارتخانه عمل نکرد- اخبار اقتصادیاخبار Tasnim