هدیه ویژه بنیاد خیریه جیمز به دانش‌آموزان منطقه آکرون- ورزشی