مشهد|تلفیق ملیت و سرزمین مهمترین وجه حماسی شاهنامه فردوسی است‌- اخبار استانهااخبار Tasnim