اطلاعیه جدید بانک ملی ایران خطاب به فروشندگان سهام عدالت- سازم بازار

بانک ملی ایران از فروشندگان سهام عدالت که شماره شبای آنها در سامانه های مربوطه تایید نشده است، خواست که آن را اصلاح کنند.