میزان خسارت زلزله میانه به بخش کشاورزی در آذربایجان شرقی اعلام شد- استانها