هشدار شخصیت‌های فلسطینی درباره عملی شدن معامله قرن؛ فاجعه در کمین است- بین الملل