ترتیل جزء بیست‌ونهم قرآن‌ با صدای "عبدالباسط و عباس امام‌جمعه"- فرهنگی