اقدمات سپاه آمل در شناسایی مناطق آسیب‌پذیر شهرهای مرکزی مازندران- اخبار استانهااخبار Tasnim