آماده‌سازی 10 اثر تاریخ شفاهی انقلاب و دفاع مقدس قم- قم استانها

گروها استان ها_ سرپرست حوزه هنری قم با اشاره به انتشار و آماده‌سازی ده اثر تاریخ شفاهی انقلاب و دفاع مقدس قم گفت: نگارش شش کتاب در حوزه خاطرات شفاهی انقلاب و دفاع مقدس قم به اتمام رسیده است.