اربعین 98| جای خالی ایستگاه‌های راهنمای زائر در همدان/ اربعین فرصت مناسبی برای رونق گردشگری استان- استانها