توئیت سفیر ایران از بازتاب ترور شهید فخری زاده در رسانه‌های کرواسی- دیپلماسی ایران بین الملل

سفیر کشورمان در کرواسی از بازتاب ترور شهید فخری زاده در رسانه‌های کرواسی خبر داد.