زیدان روی بیل و ناواس حساب باز کرده‌ام/ خامس بازیکن خیلی مستعدی است- اخبار ورزشیاخبار Tasnim