پایان مردادماه، آخرین فرصت ارسال آثار پژوهشی «جایزه سردار سلیمانی»- فرهنگ حماس فرهنگی

دبیر اجرایی دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت، پایان مردادماه را آخرین فرصت برای ارسال آثار اعلام کرد.