اضافه شدن رقابت صحرانوردی به بازی‌های المپیک پس از 100 سال- رشته های و ورزشی

رقابت دو صحرانوردی پس از 100 سال به بازی‌های المپیک اضافه و به صورت امدادی در المپیک پاریس برگزار خواهد شد.