فوتبال جهان| شاختار دونتسک اوکراین جایگزین فونسکا را معرفی کرد- اخبار ورزشیاخبار Tasnim