سفیر ایران در لیسبون با رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران-پرتغال دیدار کرد- دیپلماسی ایران بین الملل

سفیر ایران در لیسبون در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پرتغال محورهای این دیدار را تشریح کرد.