پرداخت طلب 2 بازیکن پیشین پرسپولیس- اخبار ورزشیاخبار Tasnim