ابرهایی در اقیانوس آزمایش موفقیت آمیز سرورهای دریایی مایکروسافت

مایکروسافت مرکز داده‌ی زیردریایی خود را بعداز یک دوره آزمایش دوساله از دریا خارج کرد و نتایج مطالعات را در وبلاگ خود منتشر کرد.