ریلمی واچ رونمایی شد؛ ساعت هوشمند ۵۲ دلاری با توانایی تخمین SpO2