مایکروسافت ماه ژوئیه رویدادی برای رونمایی ایکس باکس سری ایکس برگزار می‌کند